Velkommen til DH International

Internationalt arbejde

Velkommen til Danske Handicaporganisationers hjemmeside om internationalt udviklingsarbejde.

Læs om: DH's arbejde i udviklingslande 

Læs om: DH's arbejde i FN og EU 

Læs: Hvorfor inkludere personer med handicap?

Aktuelt i DH

Vær med til at påvirke DHs Globale Handicapprogram 2019-21.

Hvilke forandringer ønsker vi at opnå og hvordan? Kom til workshop om ny strategi, mandag den 25. juni kl. 15-18 i mødelokale Silkeborg i Handicaporganisationers Hus.

Tilmeld dig snarest til [email protected].