Du er her:

Hent ansøgningsformater til Handicappuljen

Hent ansøgningsskemaer til de forskellige typer af støtte i Handicappuljen, samt de vejledninger til bl.a. budgetopstilling, som er nødvendige for at udfylde skemaerne.

Handicappuljen giver mulighed for at støtte en række forskellige typer af aktiviteter. Hver type har sit eget ansøgningsformat. I 2017 har DH revideret retningslinjerne for Handicappuljen og det forventes, at et nyt sæt retningslinjer vil ligge klar i løbet af foråret 2018 sammen med nye ansøgnings- og afrapporteringsformater.

Indtil de nye retningslinjer er klar gælder et anneks i tillæg til de nuværende retningslinjerne, læs mere herom under Retningslinjerne for Handicappuljen. Dette betyder også, at ansøgere til puljen fortsat skal benytte sig af de nuværende ansøgningsformater, som kan findes under hver projekttype i menuen til venstre.

Vær endvidere opmærksom på, at de tilgængelige ansøgningsformaters beløbsgrænser er opdateret i overensstemmelse med DH's nye retningslinjer, men at formaternes form og indhold først kan forventes opdateret i løbet af foråret 2018.

Indsendelse af ansøgningen

Læs om ansøgningsfrister og indsendelse af ansøgningen.

Administration af bevillinger

Hvis I får godkendt jeres ansøgning, er der en lang række krav og procedurer til opstart af projektet, administration, monitorering og afrapportering. Læs mere her.

DH har udviklet en budgetvejledning til hjælpe for ansøgende organisationer. Klik her for at download budgetvejledningen.