Du er her:

A. Forundersøgelse

Dette format skal støtte til forberedelse af ansøgning til Handicappuljen. Ved en forundersøgelse kan medlemsorganisationen mødes med deres eksisterende eller kommende sydpartnere og færdiggøre rammerne for en ny ansøgning eller udvikle en næsten færdig ansøgning.

Over et par uger kan der arbejdes på ansøgningen i et direkte samarbejde mellem partnerne – fx med inddragelse af fremtidige målgrupper og lokale eksperter.

En forundersøgelse er en støtte til de organisationer, der allerede har en partner og i samarbejde har identificeret og dokumenteret en række problemer, der skal afklares inden det er muligt at færdiggøre en ansøgning.

BELØBSGRÆNSE:

Støtte til forberedelse af ansøgning til Handicappuljen: 65.000 kr.
Støtte til forberedelse af ansøgning med deltagelse af flere medlemsorganisationer: op til 110.000 kr.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Budget format
  • CV'er for dansk deltagere samt hvis der bruges lokale konsulenter
  • Foreløbig program

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger

 

HUSK AT:

Der kan løbende søges om forundersøgelser.

Der kan maksimalt ydes støtte til rejseomkostninger og diæter (ikke løn) for to personer, eksklusiv udgifter til eventuel handicapkompensation.

Det er et krav, at budgettet ikke kun anvendes til rejseudgifter og hotelophold. Der skal være andre aktiviteter i budgettet (undersøgelser, workshops og eksterne faglige input).