Du er her:

A1 Partneridentifikation

Der kan nu søges om støtte til projekttypen partneridentifikation. En partneridentifikation giver mulighed for, at mødes med en eller flere potentielle sydpartnere og undersøge muligheden for at etablere et fremtidigt partnerskab og projektsamarbejde i et nyt land.

I forbindelse med en partneridentifikation forventes det, at den danske organisation vurderer den potentielle sydpartners organisatoriske struktur, værdier og visioner. Her vurderes også organisationens økonomiske og menneskelige kapacitet i form af økonomi, ledelse, medarbejdere og frivillige, samt legitimitet i forhold til juridisk status, medlemsbase, demokratisk struktur, med videre. Derudover skal partneridentifikationen anvendes til at afstemme forventninger til et fremtidigt partnerskab og drøfte konkrete idéer til fælles projekter.

BELØBSGRÆNSE:

  • Støtte til partneridentifikation: 65.000 kr.
  • Støtte til partneridentifikation med deltagelse af flere medlemsorganisationer: Der kan søges om yderligere 20.000 kr. pr. ekstra dansk organisation. 

Læs mere om det nye format Partneridentifikation og kravene hertil i annekset under Retningslinjerne for Handicappuljen.