Du er her:

B. Partnerskabsindsats og mindre projekter

Denne form for ansøgning er til for at styrke og udvikle partnerorganisationen eller partnerskabet mellem to eller flere organisationer, f.eks. i form af et mindre udviklingsprojekt eller forskellige partneraktiviteter. Uerfarne og nye organisationer kan søge her og støtten kan også gives til pilotprojekter.

Et mindre projekt er en mere fleksibel mulighed, som kan styrke partnernes faglige og organisatoriske kapacitet. Enten i form af et mindre udviklingsprojekt, der overordnet set opbygger kapacitet og styrker samarbejdet eller i form af en række sammenhængende, kapacitetsopbyggende aktiviteter. Eller det kan være aktiviteter, som har til formål at øge partnernes viden om et konkret område.

Der vil som regel være tale om et samarbejde mellem to eller flere organisationer, men typisk er tidshorisonten et-to år.

Ansøgningsfrist: Se her

BELØBSGRÆNSER: 

  • Partnerskabsindsats max. 500.000 kr.
  • Mindre projekt max. 1 mio kr.


Bilag:
Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • Budget format

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger

 

HUSK AT:

Ansøgninger vil blive bedømt efter det samme sæt af vurderings-kriterier, som større udviklingsprojekter. Men da der er tale om et væsentligt mindre beløb, vil der ikke blive stillet de
samme krav til selve ansøgningens strategi. Ligesom det heller ikke er et krav, at ansøgningen
indeholder en LFA. Nye organisationer kan med fordel starte med et mindre projekt.