Du er her:

B1 Mindre udviklingsprojekt

Et mindre udviklingsprojekt giver blandt andet mulighed for at afprøve samarbejdet om et lille projekt, afprøve nye arbejdsområder eller metoder, lave fælles rettighedskampagner eller styrke partnerrelationen samt relationen med andre aktører. Vær opmærksom på at beløbsgrænsen for dette format er opdateret i overensstemmelse med DH's nye retningslinjer, men at formatets form og indhold først kan forventes opdateret i løbet af foråret 2018.

Et mindre projekt er en mere fleksibel mulighed, som kan styrke partnernes faglige og organisatoriske kapacitet. Der vil som regel være tale om et samarbejde mellem to eller flere organisationer, men typisk er tidshorisonten et-to år.

Ansøgningsfrist: Se her

NY BELØBSGRÆNSE:

  • Støtte til mindre udviklingsprojekt: 500.000 kr.


Bilag:
Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • Budgetformat

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger

 

HUSK AT:

Ansøgninger vil blive bedømt efter det samme sæt af vurderings-kriterier, som større udviklingsprojekter. Men da der er tale om et væsentligt mindre beløb, vil der ikke blive stillet de
samme krav til selve ansøgningens strategi. Ligesom det heller ikke er et krav, at ansøgningen
indeholder en LFA. Nye organisationer kan med fordel starte med et mindre projekt.