Du er her:

B4 Samfinansiering af udviklingsprojekt

I kan nu søge om støtte til projekttypen samfinansiering i forbindelse med ansøgninger til fonde, EU-ansøgninger eller lignende, der kræver eget finansielt bidrag. Ansøgninger om samfinansiering kan indsendes løbende og samtidig med, at den egentlige ansøgning fremsendes til den primære donor. Hvis ansøgningsprocessen til den primære donor indeholder et første trin med indsendelse af en konceptnote, kan I søge om samfinansiering på grundlag af konceptnoten.

En støtteværdig ansøgning om samfinansiering modtager et forhåndstilsagn, mens selve bevillingen fra Handicappuljen først gives, når der foreligger et endeligt tilsagn fra den primære donor. Det er den danske medlemsorganisations ansvar at give DH besked om tilsagnet.

BELØBSGRÆNSE:

  • Støtten fra Handicappuljen kan maksimalt udgøre 25 procent af det samlede projektbudget. Der kan dog endvidere maksimalt søges op til 2 mio. kr.

Kontakt DH’s rådgivere for yderligere information samt for tilgang til ansøgningsformatet for ansøgning om samfinansiering.

Læs mere om det nye format Samfinansiering af udviklingsprojekt og kravene hertil i annekset under Retningslinjerne for Handicappuljen.