Du er her:

Bilag til ansøgninger

Til venstre på siden ses en oversigt over ansøgningstyper. Under hver af ansøgningstyperne er en liste over hvilke bilag, der skal vedlægges netop denne ansøgning.

Nedenstående bilagene har DH udviklet formater til. Klik på det enkelte format for at downloade.

 

Bemærk:

  • Alle bilag indsendes elektronisk sammen med ansøgningen.
  • Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip – men A4 kopi af relevante uddrag af disse).
  • Det er vigtigt at alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, årsberetning, revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.