Du er her:

C Ansøgningsskemaer til andre aktiviteter

Grundtanken er, at Handicappuljens midler bl.a. skal kunne anvendes til små, relevante og støtteværdige aktiviteter. Det kan fx være til erfaringsudveksling på tværs af organisationer i syd eller deltagelse i internationale netværksaktiviteter. Selvom støtteformen er fleksibel, skal der være en tydelig relevans i forhold til internationale handicap og fattigdomsrelaterede problemstillinger. Nedenfor følger en række eksempler på, hvilke aktiviteter, der er tale om.

Vær opmærksom på at nedenstående formater er de gamle F-formater og at de nye C-formater, som hører til de tre nye supplerende indsatser først forventes tilgængelige i løbet af foråret 2018.


Læs mere om de enkelte ansøgningstyper:

Ansøgningsfrist: Løbende.