Du er her:

Kapacitetsanalyser (F5)

Henvender sig først og fremmest til de medlemsorganisationer, som ønsker en programbevilling, som nævnt foroven. Dog kan det for medlemsorganisationer med tre til fire igangværende projekter og en betydelig årlig omsætning af midler til internationalt udviklingsarbejde, også være relevant med en kapacitetsanalyse.

Initiativet til en kapacitetsanalyse kan komme fra Bevillingsudvalget, hvis det i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger anses for relevant at få en samlet vurdering af den danske medlemsorganisations kapacitet. Initiativet kan dog også komme fra den pågældende medlemsorganisation, som en del af en langsigtet strategiudvikling eller forandringsproces. I sådanne tilfælde skal organisationen ansøge om en kapacitetsanalyse i forbindelse med de almindelige ansøgningsfrister.

En kapacitetsanalyse foretages af en ekstern konsulent og gennemføres i tæt samarbejde med den pågældende medlemsorganisation.  

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • TOR for opgaven
  • Budget format

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger