Du er her:

Korttidskonsulent og frivillig (F2)

Korttidskonsulent

Det vil være muligt at benytte en fagkonsulent til en specifik, afgrænset opgave, hvis sydpartneren har behov for at få tilført viden på et specifikt område. Der skal udarbejdes et detaljeret aftaledokument, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad formålet og omfanget med konsulentbistanden er. Forventningerne til resultatet af indsatsen skal tydeligt fremgå. Udvælgelsen af konsulenten skal foregå åbent og transparent, hvilket også betyder, at den ansøgende organisation har pligt til at gemme al relevant dokumentation, f.eks. opslag, indkomne ansøgninger og begrundelse for udvælgelse mv.

Frivillig

Frivillige medlemmer (rollemodel/handicappolitiker) kan i kortere perioder udsendes til en sydpartner med henblik på udvikling, gensidig læring og handicappolitisk samarbejde. Med andre ord fungere som en slags korttidskonsulent. Grundtanken er at støtte sydpartnere med viden og erfaring fra medlemsorganisationen i Danmark.

Føl

Føl kan deltage i projektbesøg sammen med mere erfarne organisationer. Idéen er at støtte sydpartnere med viden og erfaring fra medlemsorganisationen i Danmark og samtidig give den frivillige en grundig indføring i og forståelse af  konteksten i syd. Der ydes tilskud til basale fornødenheder, f.eks. flybillet, transport, vacciner, overnatning. 

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • Arbejds- og opgavebeskrivelse for den udsendte (TOR)
  • Budget format

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger