Du er her:

Kurser (F4)

Handicappuljen giver mulighed for at uddanne og kapacitetsopbygge medlemmer og medlemsorganisationer fra nord og syd. Der kan således søges om støtte til relevante kurser og længerevarende uddannelsesforløb for enkeltpersoner og organisationer. Der skal være tale om relevante forløb, der falder inden for organisationernes eksisterende strategi og kompetencebehov. Derfor er det et krav til ansøgningen, at den indeholder en vurdering af  træningens relevans i forhold til organisationernes behov. Der er gode erfaringer med flere forskellige højskoler og træningscentre. Kontakt gerne DHs Afdeling for Internationalt Samarbejde for at høre mere. 

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • CV for ansøger
  • Deltagers ansøgning til kursussted
  • Budget format

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil.

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger