Du er her:

Lærings- og pilotprojekt (F1)

Formålet kan være at afprøve en ny model eller metode, udføre relevante studier, undersøgelser og tematiske reviews i syd. Fortolkningen af, hvad der udgør et læringsprojekt, er bred, netop fordi ny viden fremskaffes på mange forskellige måder og i mange forskellige former. Der kan fx tænkes i følgende tilgange: Særlige model- eller metodeprojekter, større og sammenhængende, relevante studier og undersøgelser, anvendt forskning, nationale eller regionale systematiske baseline studier, forskellige former for organisationsanalyser, aktiviteter, der belyser såkaldte ”promising practises”, tematiske reviews, oplysningsarbejde og opsamling af læring blandt organisationer mv.

Lærings- og pilotprojekter kan søges af alle. Der er dog en klar forventning om, at der enten tilvejebringes eller i forvejen er tilstrækkelig kapacitet til stede i begge organisationer. Læringsprojekter skal efterfølgende vurderes i tæt samarbejde med partneren i syd, og der skal udarbejdes en række konkrete anbefalinger/tiltag. Den endelige rapport skal således være meget grundig og udførlig i forhold til, hvordan de tilegnede erfaringer kan og vil blive håndteret fremadrettet og derved bidrager til en forbedring af den undersøgte problemstilling og/eller metode. 

Bilag: Ved denne type ansøgning skal vedlægges følgende bilag:

  • Opdateret "Partner profile" (for samarbejdspartneren)
  • TOR (hvis der er tale om et studie, review, evaluering, mv.)
  • Budget format

Nogle af ovenstående bilag har DH formater til, klik her for at downloade disse

OBS: Udover bilagene nævnt ovenfor skal alle u-landsaktive handicaporganisationer, der søger om penge i Handicappuljen, indsende følgende dokumenter elektronisk til DH en gang årligt: Vedtægter, Årsberetning, Revideret årsregnskab, samt opdateret U-landsprofil

 

Værktøj til hjælp: Checkliste for ansøgninger