Du er her:

Uforudset handicapkompensation

(Søges kun særskilt for projektaktiviteter i tilfælde af yderligere uforudsete udgifter)

Formålet er at sikre, at eventuelle uforudsete behov for støtte i form af handicapkompensation kan bevilges handicappuljens brugere.

Der kan bevilges midler til dækning af omkostningerne ved at medbringe personlige hjælpere, tegnsprogstolke, særlig transport samt andre hjælpemidler til udlandsrejsen. Der kan også søges om handicapkompensation i forbindelse med projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark eller til merudgifter ved deltagelse i kurser og workshops.