Du er her:

Arrangementer 2017

 

Proces vedrørende nye retningslinjer

Skriftlig høring blandt medlemsorganisationer
29. marts - 12. april 2017

Lancering af nye retningslinjer
22. juni 2017

 

Fyraftensmøder

Handicappuljen 2016 på tværs
27. april 2017, kl. 15.00-17.30

Evaluering af kapacitetsopbygning i Danske Handicaporganisationer
30. august 2017, kl. 15.00-17.30

TEMA OFFENTLIGGØRES SENERE
28. november 2017, kl. 15.00-17.30

Klik på menuen til venstre på siden for at læse om tidligere fyraftensmøder og kurser.

 

Kurser afholdt af Danske Handicaporganisationer

Kurser afholdt af DH vil blive annonceret løbende

 

Eksterne arrangementer

Kulturmøder i det frivillige arbejde: Hvorfor er det så svært?
6. maj 2017 (København)
Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder dette kursus, hvor der vil blive vil givet en introduktion til centrale kulturbegreber, tilgange til religion og deres betydning for ens foreningsarbejde. Som deltager præsenteres man for en række redskaber, man kan anvende i mødet og kommunikationen med mennesker, der har en anden kulturel og religiøs baggrund end en selv.

Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige
27. september 2017 (Roskilde) og 22. november 2017 (Vejle)
Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder dette kursus for nye eller kommende ledere, hvor man som deltager får en introduktion til ledelse af frivillige i foreninger og frivillige sociale organisationer, inkl. metoder og værktøjer, der kan anvendes, når der skal ledes og skabes engagement og trivsel.