Du er her:

Evaluering af kapacitetsopbygning i nord og i syd

Fyraftensmøde mandag den 12. marts kl. 15-18: Evaluering af kapacitetsopbygning i nord og i syd

Evalueringen af den kapacitetsopbygning, der er blevet støttet gennem handicappuljen, i fuld gang. De seneste uger har der været interviews med medlemsorganisationer i Danmark, i øjeblikket er der interviews med partnere i syd, og så går det løs med rapportskrivning.

Konsulenterne vil den 12. marts løfte sløret for, hvad evalueringen er nået frem til, og vi får mulighed for at diskutere resultaterne, anbefalingerne, nye ideer og hvordan vi bruger evalueringen fremadrettet.

Formålet med evalueringen er at blive klogere på, hvad der kommer ud af forskellige former for kapacitetsopbygning – både for den enkelte deltager og for partner- og medlemsorganisationen, og bruge den viden til at gentænke, videreudvikle og forbedre kapacitetsudviklingen i partnerskaberne og blandt os selv. Der fokuseres især på de længerevarende kurser (f.eks. Globallinjen, Frontrunner og Danida Fellowship), men der vil også blive søgt inspiration i andre eksempler på kapacitetsudvikling for partnere i Syd. Der vil ligeledes blive set på den kapacitetsopbygning, som DH tilbyder medlemsorganisationerne i Danmark gennem fyraftensmøder, kurser, rådgivning og fælles udviklingsprocesser. Endelig er konsulenterne også ude og snakke med andre puljeforvaltere og kursusudbydere for at få inspiration til, hvordan andre griber kapacitetsopbygning an.

Hvor og hvornår? I DH huset, lokale Kolding - mandag den 12. marts  kl. 15-18.

Tilmelding: Sæt kryds i kalenderen allerede nu og meld tilbage til vores nye student Kristine om I kan komme på mail: [email protected]. Af hensyn til forplejning skal vi have besked senest onsdag den 7. marts.

Vi sender program for mødet ud en lille uge inden selve mødet (onsdag den 7. marts).