Du er her:

Bevillingssystem

Alle ansøgninger gennemgår et forløb på fire faser: 1. Registrering, 2. Fordeling, 3. Vurdering og 4. Svar til ansøger.

Afhængig af ansøgningens størrelse kan følgende parter være involveret i processen:

 • DHs sekretariat til forvaltning og administrering af puljen jf. Danidas betingelser.
 • 2 eksterne faglige bevillingskonsulenter.
 • Et bevillingsudvalg bestående af 3 internt og 2 eksternt udpegede medlemmer, der har til opgave at træffe beslutning om ansøgninger. Læs mere om bevillingsudvalget her.
 • Danidas Bevillingskomité (Ansøgninger over 5 mio. kr.).

 

Forløb for ansøgninger under 200.000 kr.

 1. DHs sekretariat modtager ansøgning og tjekker den for overholdt formalia, fx bilag, sideantal mm.
 2. Der kvitteres med sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid. Hvis formalia ikke er overholdt sendes der en mail tilbage til ansøgende medlemsorganisation med oplysninger om, hvad der mangler. 
 3. Bevillingskonsulenter vurderer ansøgning og indhenter evt. yderligere info fra ansøger.
 4. Der udarbejdes notat til bevillingsudvalgets formand
 5. Bevillingsudvalgs formand træffer afgørelse og informerer DH om afgørelsen.
 6. DH formidler svar til ansøger. Mulige svar: Godkendt, Godkendt med betingelser, Afslag med opfordring til genansøgning, Afslag.

Forventet ordinær sagsbehandlingstid: 3 uger.

 

Forløb for ansøgninger større end 200.000 kr.

 1. DHs sekretariat modtager ansøgning og tjekker den for overholdt formalia, fx bilag, sideantal mm.
 2. Der kvitteres med sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid. Hvis formalia ikke er overholdt sendes der en mail tilbage til ansøgende medlemsorganisation med oplysninger om, hvad der mangler. 
 3. Bevillingskonsulenter vurderer ansøgning og indhenter evt. yderligere info fra ansøger.
 4. Der udarbejdes notat til bevillingsudvalget.
 5. Bevillingsudvalg mødes og træffer afgørelse.
 6. Bevillingsudvalg informerer DH om afgørelse.
 7. DH formidler svar til ansøger. Mulige svar: Godkendt, Godkendt med betingelser, Afslag med opfordring til genansøgning, Afslag.

Forventet ordinær sagsbehandlingstid: 7 uger.

OBS: Hvis ansøgningen er over 1 mio., sender DH ansøgningen til screening på relevante ambassade, hvorefter ambassadens kommentarer sendes via DH til Bevillingskonsulenterne og Bevillingsudvalget.

OBS: Ansøgninger på mere end 5 mio. skal behandles derefter af Danidas Bevillingskomite. Forventet sagsbehandlingstid ca. 3 mdr.