Du er her:

Køn og handicap

Kønsperspektivet bør være en integreret del i alt projektarbejde både i de danske organisationer og hos deres partnere i Syd. Mænd og kvinder har forskellige roller og position i samfundet, og derfor har de forskellige ressourcer og behov.

DH har udviklet en guide med værktøj der kan bruges til at udfolde mænds og kvinders fulde potentiale både i projekterne og i organisationerne.

Værktøjet består af tre hæfter på engelsk. Det første handler om hvordan handicap har forskellig betydning for mænd og kvinder belyst ved teori og cases. Det andet er en guide til projektplanlægning med et tydeligt kønsperspektiv og det sidste er en guide til at integrere kønsdimensionen i partnerorganisationerne.