Du er her:

Monitorering og Evaluering

 

Den danske organisation er forpligtet til at føre tilsyn med, om de bevilligede midler anvendes i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilget på. 

Som en støtte til denne opgave har DH i samarbejde med medlemsorganisationerne udarbejdet en Manual til Monitorering og Evaluering, som findes på både dansk (PDF), dansk (Tekst) og engelsk (PDF).

DH har udarbejdet en tjekliste til finansiel monitorering, som kan bruges i forbindelse med tilsynsbesøg. Desuden har DH udarbejdet et notat om kontrolstruktur under Handicappuljen. Dette notat omfatter interne og eksterne kontroller, som forventes fra Danske Handicaporganisationers side (og de fleste andre donorer iøvrigt), og er gældende for DANIDAs Handicappulje-bevillinger.