Du er her:

Opstart af projekt

DH fremsender en kontrakt til medlemsorganisationerne, der har indsendt og fået godkendt en projektansøgning. Det ene eksemplar skal underskrives og sendes til DH. Herudover er der en række dokumenter, som I skal udfylde, før projektet kan gå i gang for alvor: 

  • Udbetalingsanmodning (Instalment): Formatet bruges af medlemsorganisationerne til at anmode om udbetaling af projektmidler fra DH. Det skal tilrettes med relevante oplysninger - hent formatet. Det er vigtigt, at I opretter en separat konto til denne bevilling adskilt fra organisationens øvrige midler. Hvis I skal videreføre midler til jeres partner, skal de tilsvarende oprette en separat konto til disse. Udbetalingsanmodninger skal sendes til den sagsansvarlige i Afdeling for Internationalt Samarbejde,
  • Samarbejdsaftale/Project Agreement: Såfremt der overføres midler til sydpartner, skal der foreligge en samarbejdsaftale mellem medlemsorganisation og sydpartner. Hent forslag til samarbejdsaftale.
  • Aftale med revisor: For at oplyse om, sikre og klargøre ansvarsfordeling under Handicappuljen har DH udarbejdet et skema, som tilsendes medlemsorganisationens revisor skal bekræfte. Hent aftale med revisor 

DH beder endvidere medlemsorganisationerne være opmærksomme på, at alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DHs Anti-Corruption Code of Conduct og skal rapporterer til DH, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder (Læs mere).

Systemmetode/Kontrolstruktur:
DH her en beskrivelse af hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forvaltningen i de forskellige niveauer og af de forskellige led i processen, og arbejdsdelingen mellem dem. Læs mere her Kontrolstruktur under Handicappuljen