Du er her:

Afrapportering til DH

*Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på mere end 15 måneder. Er bevillingen på under 15 måneder, er det nok at udarbejde en afsluttende rapport. Der skal indsendes status rapport en gang årligt. Rapporten skal være DH i hænde senest den 20. marts. Undtaget er projekter bevilget i 4. kvartal året før, da de formodes at være helt nystartede og derfor først skal påbegynde status rapporteringen det efterfølgende år. 

Narrativ rapportering

For at kunne vide om aktiviteterne og projekterne udføres i overensstemmelse med bevillingen, der er givet, skal medlemsorganisationen indsende en rapport til DH. Denne rapport skal fortælle, hvad der er blevet opnået gennem aktiviteten i det forgangne år, forbruget af penge, samt om der har været udfordringer eller muligheder som gør, at medlemsorganisationen ønsker at ændre på de planlagte aktiviteter/budgetter.

For små bevilliger, såsom forundersøgelser og andre aktiviteter, afleveres kun en rapport nemlig den afsluttende rapport.

For større og længerevarende bevillinger, såsom B og C/D, afleveres både statusrapporter en gang årligt og en afsluttende rapport, når projektet er afsluttet.  

Find afrapporteringsformaterne i menuen til venstre.

Finansiel rapportering

Den narrative rapportering skal ved afslutning understøttes af den finansielle rapportering i form af et revideret regnskab. Såfremt revisionen er underlagt reglerne for bevillinger under kr. 200.000, og revisionen dermed er inkluderet i organisationsregnskabet, skal der indsendes en regnskabs-og budgetoversigt på hovedlinjer, der viser ubrugte midler og indtjente renter.

Se yderligere under afsnit 4. Regnskabsinstruks