Du er her:

Aftale om revision af projektregnskab

Klik her for at downloade dokumentet: Aftale om revision af projektregnskab

 

Projektregnskab vedrørende:

 

Medlemsorganisationens navn:  

Projekttitel:                   HP – xxx.xxx

Projektperiode:            

Revisionsfirma:                                    

                                      ______________________________

 

Vi bekræfter hermed, at vi vil revidere projektregnskaberne for ovennævnte projekt, som har modtaget tilskud fra Handicappuljen, forvaltet af Danske Handicaporganisationer (DH) på vegne af Udenrigsministeriet, i henhold til de gældende revisionsinstrukser fra DANIDA som angivet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Bekræftelsen sker i henhold til §8 i revisionsinstruksen for projekter over kr.200.000 og §7 i revisionsinstruksen for projekter under kr.200.000 eksklusiv handicapkompensation.

Vi bekræfter ligeledes, at vi er uafhængige af medlemsorganisationen.

 

, den   /

  

_____________________________________

Underskrift / Stempel