Du er her:

Overblik, evaluering, mm.

Som forvalter af Handicappuljen laver DH årligt resultatberetninger for Handicappuljen, samt gennemfører evalueringer, tilpasninger, mm. for, at puljen bedst muligt imødekommer brugernes forventninger og ønsker, og bedst muligt lever op til kravene for Handicappuljen.

Resultatberetninger

Hvert år udarbejder DH en resultatberetning for Handicappuljen. Denne giver et overblik over de aktiviteter og resultater, der blev opnået gennem Handicappuljen det foregående år. Beretningen givet et billede af hvilke midler, der er blevet bevilliget, hvordan bevillingerne fordeler sig på organisationer, lande, mm. Nedenfor findes en liste over de resultatberetninger, som foreløbigt er blevet udarbejdet.  

Læs mere om de enkelte projekter og aktiviteter, der er bevilget gennem Handicappuljen, under projektmenuerne: Projektlande og Medlemsorganisationers projekter                                                                                                                

Evaluering af Handicappuljen

Ved slutningen af 2014 var det tiden til at give den to år gamle Handicappulje et serviceeftersyn.

Formålet var at give medlemsorganisationerne mulighed for at dele de erfaringer, de har gjort sig med Handicappuljen. Hvad har virket og hvad har virket mindre godt? Serviceeftersynet førte til en lang række af forslag, især fra medlemsorganisationernes side, men også fra DH og bevillingssystemet, om mindre og større justeringer, ændringer og tiltag. Læs opfølgningen på serviceeftersynet