Du er her:

Resultatberetning 2013

Herværende rapport udgør den første resultatrapport for Handicappuljen, som Danske Handicaporganisationer (DH) har haft til opgave at forvalte fra 1. januar 2013.  Afrapporteringen beskæftiger sig derfor ikke med vurderinger af opnåede resultater stillet op mod tidligere målsætninger, da der ikke har været opstillet sådanne. Dette har også den konsekvens, at rapporten er fokuseret på at beskrive konkrete resultater og aktiviteter, der er gennemført i 2013 og i mindre grad, end ønsket, indeholder refleksion over processer og tværgående monitorering.

Læs relevante afsnit af rapporten her:

 

Download

Klik her for at downloade hele resultatberetningen.