Du er her:

Administrative resultater/aktiviteter

Det første år med øget bevillingskompetence og forvaltning af en markant større pulje har stillet store krav til DHs administrative procedurer. I konsekvens heraf har fokus i puljens første leveår været på at udvikle relevante guidelines og procedurer for at kunne imødekomme ønsket om at implementere et forvaltningssystem inspireret af ”Lov om offentlighed i forvaltningen”.

Der er således udviklet:

 • Retningslinjer for Handicappuljen
 • Ansøgningsformater til puljen
 • Bevillingsformater
 • Forvaltningshåndbog 
 • Budgetvejledning
 • Retningslinjer for finansielt tilsyn
 • Indikativ plan for tilsyn


Nye retningslinjer for Handicappuljen

Der var behov for at udvikle nye retningslinjer for Handicappuljen grundet den øgede bevillingskompetence, som blev tildelt DH.  I det tidligere Miniprogram var bevillingskompetencen fastsat til en million kroner, mens bevillingskompetencen i dag er på fem millioner kroner.  Ved bevillinger over fem millioner, skal ansøgningerne forelægges Danidas bevillingskomité.

Retningslinjerne er udarbejdet i et tæt samspil med Udviklingsstrategisk Forum via nedsatte følgegrup-per, der har været konsulteret i processen.  Retningslinjerne er inspireret af og bygger på erfaringer fra blandt andet CISU.

Handicappuljens retningslinjer ligger til grund for den faglige vurdering af indkomne ansøgninger, som foretages af eksterne bevillingskonsulenter. 


Opfølgning på tilsyn

Danida gennemførte i marts 2013 et første tilsyn med DH, efter organisationen havde fået status af at være rammeorganisation og var blevet vært for Handicappuljen. Da tilsynet fandt sted tidligt på året, bar det præg af at være en gensidig konsultation i forhold til de udfordringer, som DH stod overfor i for-bindelse med de nye aftaler.

Tilsynet resulterede i en række anbefalinger, som er fulgt op af DH.

 • Der er ansat en finansiel controller, og det finansielle tilsyn med puljen er styrket
 • Anti-korruptionspolitikken er tydeliggjort i dokumenter
 • Der er indført rejserekvisition, og godkendelsesprocedurer er ajourført
 • Der er indført procedurer for transfers til partnere, inklusiv likviditetsskøn.