Du er her:

Aktiviteter i 2013

Handicappuljens budget 2013 lød på kr. 50 millioner, hvor 95 procent af midlerne - svarende til kr. 40.503.000 - er anvendt direkte til udviklingsprojekter i syd (PPA).

Oversigten nedenfor viser, at der blandt DHs medlemsorganisationer var 12 organisationer, som var direkte engageret i udviklingsaktiviteter i syd i form af projekt-og partnerskabsaktiviteter understøttet af bevillinger fra Handicappuljen i 2013. Yderligere to medlemsorganisationer er aktive i det internationale udviklingsarbejde og er på vej med ansøgninger til Handicappuljen.

Endvidere viser listen, at få, store medlemsorganisationer tegner sig for langt den største andel af det samlede antal bevillinger og af det samlede beløb. Da Handicappuljen er i sit første leveår, er det endnu ikke muligt at sige, hvorvidt denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, eller om det vil være relevant at arbejde for en større spredning blandt brugerne af puljen. 

DH ønsker at gennemføre et review af Handicappuljen i 2015 med henblik på at få en ekstern vurdering af, hvorvidt puljens retningslinjer og bevillingskriterier er relevante, også for de mindste medlemsorganisationer med begrænset kapacitet, og med henblik på at få en vurdering af, om DHs rådgivning og vejledning er fremmende for brugernes brug af Handicappuljen.

 

Der blev i 2013 givet tilsagn om 29 bevillinger fordelt på følgende organisationer: