Du er her:

Bevillinger fordelt på kategorier

Handicappuljens retningslinjer indeholder en række forskellige modaliteter fordelt på fem hovedkategorier. Nedenstående viser fordelingen af ansøgninger på kategorier.

  • Forundersøgelser: Antal 2 og et samlet beløb på 319.000 kr.
     
  • Partnerskabsaktiviteter: Antal 3 og samlet beløb på 474.000 kr.

  • Mindre projekter: Antal 3 og et samlet beløb på 555.000 kr.

  • Større udviklingsprojekter: Antal 4 og et samlet beløb på 21.335.000 kr. 

  • Program: Antal 1 og et samlet beløb på 18.001.000 kr. 

  • Andre aktiviteter: Antal 12 og et samlet beløb på 2.175.000 kr. Andre aktiviteter indeholder en række forskellige mindre indsatser, f.eks. bevillinger til syd-syd udveksling, korttidskonsulenter, lærings- og pilotprojekter samt specifikke træningsophold for udvalgte partnere

  • Handicapkompensation: Antal 7 og et samlet beløb på 371.000 kr. Handicapkompensation er en bevillingsmodalitet/budgetlinje, som kan anvendes i forbindelse med afholdelse af konkrete aktiviteter i nord og syd, herunder til deltagelse i monitoreringsbesøg mv. Kate-gorien understøtter således realiseringen af FNs handicapkonvention artikel 4.3, der omhandler mulighed for deltagelse og involvering. Kategorien anvendes ofte til ”rimelig tilpasning” – herunder individuelle løsninger, der gør, at en person med handicap er i stand til at overkomme forskellige forhindringer. Det kan være i tilknytning til at sikre hjælpemidler, tegnsprogstolke, it-tilgængelighed for blinde og svagtseende osv.