Du er her:

DHs nationale, internationale og globale

Det er DHs ambition at skabe stærkere koblinger mellem det danske og det internationale rettighedsarbejde, hvilket er oplagt og relevant med vedtagelsen og ratificeringen af FN-konventionen på handicapområdet.

DH har et vidtrækkende samarbejde med forskellige organisationer, institutioner, ressourcepersoner og netværk, nationalt og globalt. Dette samarbejde gør det muligt for DH at fastholde en stor viden og indsigt i handicap - set i et udviklings- og rettighedsmæssigt perspektiv. Samtidig giver samarbejdet mulighed for at skabe netværk og partnerskaber, der sammen kan øve indflydelse på den samlede handicapindsats - dels ved at trække på ekspertise og en specifik kapacitet, som de forskellige aktører besidder, og dels ved at sikre, at handicapperspektivet inkluderes i andre aktørers indsatsområder.

Danmark

I Danmark er DH aktiv i Globalt Fokus og er i et fast samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, både i forhold til det nationale og det internationale arbejde.

Norden

På nordisk niveau fortsætter samarbejdet med de nordiske handicaporganisationer, herunder koordinering af indsatser i syd samt fælles lobbyaktiviteter i forhold til de nordiske bistandsorganisationer.

Europa

Europa og globalt er DH aktiv i en række netværk og strukturer. I europæisk regi er DH aktiv i International Disability and Development Consortium (IDDC) specielt i forhold til at influere EU- og FN-systemet. DH vil fortsat prioritere og afsætte ressourcer til aktiviteter og styrkelse af samarbejdet og indsatsen i IDDC.

DH er endvidere repræsenteret i European Disability Forum (EDF), som er repræsenteret i International Disability Alliance (IDA). DH har det seneste år udbygget sit samarbejde med IDA og planlægger at fortsætte dette samspil med særligt fokus på handicapkonventionen og 2015-målene i udvalgte samarbejdslande. I forhold til EDF forventer DH et øget samarbejde i relation til EU og udviklingsbistanden. I foråret 2012 skrev EDF historie ved at beslutte sig for, at organisationen fremover også vil fokusere på det internationale udviklingsarbejde.

Globalt

Arbejdet i FN’s Handicapkomité, heriblandt den årlige statssamling, er højt prioriterede aktiviteter i DH, da arbejdet i komitéen er meget relevant for handicaporganisationerne i nord og i syd i forhold til, hvorledes de arbejder og forstår arbejdet med konventionen samt de parallelrapporter, som handicapbevægelsen rundt om i verden udformer og indsender til handicapkomitéen.

DH er endvidere aktiv i det globale netværk, Global Partnership on Education

DH vil fortsætte med at styrke sine internationale netværk og partnerskaber og herigennem arbejde på at fremme de intentioner og målsætninger, der blandt andet ligger i den danske civilsamfundspolitik.

Det fortsatte fokus på internationale netværk og fremme af handicapkonventionen er reflekteret i DHs rammebudget, som indeholder en selvstændig budgetlinje til disse aktiviteter.