Du er her:

Faglige fyraftensmøder

Handicaporganisationernes eget hus har dannet ramme for tre fyraftensmøder i 2013.  Temaet for det første møde var etableringen af den kommende Handicappulje.  Medlemsorganisationer og brugere deltog i et orienteringsmøde om de nye aftaler vedr. Handicappuljen og gav input til planlægning og implementering af de administrative og organisatoriske forandringer.

Som opvarmning til deltagelsen i Civilsamfundstræf 2013 afviklede DH et velbesøgt fyraftensmøde med 35 deltagere, der diskuterede den kommende politik, herunder problematiserede den stigende professionalisering af ulandsbistanden og evt. afledte konsekvenser for den folkelige forankring af udviklingsbistanden.

Dansk Handicap Idræts-Forbund var vært for et tematisk fyraftensmøde, hvor forbundet formidlede erfa-ringerne med at anvende idræt som metode i udviklingsaktiviteterne. Der blev taget udgangspunkt i kon-krete eksempler fra Ghana og Uganda, hvor Dansk Handicap Idræts-Forbund har mange års erfaring i at anvende idrætten som en mobiliserende metode.

DH afholdt ligeledes en workshop om FNs handicapkonvention målrettet Egmonthøjskolens kursister fra partnerne i syd.