Du er her:

Fremtidige aktiviteter i DHs ramme

Arbejdet med at implementere alle de nødvendige forandringsprocesser og udvikle og implementere administrative procedurer, formater osv. i konsekvens af DHs værtsrolle for Handicappuljen har haft høj prioritet i 2013 og ikke levnet plads til at anvende ressourcer på at genbesøge eksisterende strategier. Dette vil blive prioriteret i de kommende år. Arbejdet med strategierne sker i samspil med medlemsorganisationer og sydpartnere og vil fremover være forankret i Udviklingsstrategisk Forum (USF).

Sidst i 2010 udarbejdede handicaporganisationerne en ny strategi for Miniprogrammet. Strategien bygger på de værdifulde erfaringer, medlemsorganisationerne og deres sydpartnere har gjort sig gennem årene. Revision af strategien forventes igangsat i 2014, og denne gang skal startegien være i stand til at give fælles retning og skabe synergi mellem de udviklingsaktiviteter, som varetages af medlemsorganisationerne og de aktiviteter, som DH selv varetager under rammen.

Læs mere om DHs Ramme her.