Du er her:

Oplysningsarbejde i Danmark

Hjemmesiden www.dhuland.dk (som nu er flyttet til denne hjemmeside-platform) formidler viden om DH og medlemsorganisationernes udviklingssamarbejde. Hjemmesiden indeholder desuden en generel information om FNs handicapkonvention. Gennem billeder, videoklip, flash, små artikler, opdaterede blogs m.m. skal læseren på en overskuelig og spændende måde få mere viden om temaet og de aktuelle initiativer i DH og medlemsorganisationerne.

Siden skal udbygges i 2013 og 2014 til at fungere som en fælles platform for handicaporganisationernes internationale samarbejde. Det skal være en platform for oplysning om Handicappuljen. Her skal man kunne finde en beskrivelse af de projekter, der er bevilget under Handicappuljen samt kunne udveksle erfaringer på tværs af organisationer og lande. De enkelte temaer vil blive udbygget hen ad vejen, og nye temaer vil blive udvalgt som strategiske fokusområder. Siden skal fortsat være på dansk for at øge mulighederne for, at både fagfolk og – primært - frivillige har mulighed for at deltage og inkluderes.


Oplysning og information til medlemsorganisationerne

DHs medlemsorganisationer udgiver årligt 1,7 mio. nyhedsbreve til de 325.000 medlemmer i organisationerne. Der oplyses også via organisationernes hjemmesider. Hertil afholdes hundredvis af kommunale og nationale møder i form af temaaftener, tema-weekender, weekendkurser, ugekurser, hovedbestyrelses- og repræsentantskabsmøder, hvor medlemsorganisationerne har mulighed for at præsentere deres ulandsarbejde. Der er med andre ord flere informationskanaler, som kan anvendes i relation til at optimere oplysningsarbejdet. Som et nyt indsatsområde vil DH fremover udvikle færdige ”informationspakker” til brug for organisationernes magasiner og hjemmesider. Målsætningen er at få flere aktive frivillige og organisationer i udviklingsarbejdet.