Du er her:

DHs Anti-Corruption Code of Conduct

Alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DHs Anti-Corruption Code of Conduct.

DH har vedtaget en politik om nul-tolerance i forhold til korruption og har udviklet en Anti-Corruption Code of Conduct, som skal sikre, at alle parter i udviklingssamarbejdet arbejder ansvarligt og overholder en høj standard for personlig og organisatorisk integritet. 

DHs Code of Conduct er et værktøj til, at både den danske organisation, partnerorganisationer i Syd og øvrige samarbejdspartnere har en fælles forståelse af, hvad korruption og korrupt adfærd er. Samtidig giver den anvisninger på, hvordan man håndterer mistanker om korruption.

Alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DHs Anti-Corruption Code of Conduct og skal rapporterer til DH, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder. Læs mere

Læs mere:

Dokumentet er i overensstemmelse med Udenrigsministeriets generelle Anti-korruptions Politik

Om Handicappuljen

Handicappuljen støtter danske handicaporganisationers udviklingsarbejde i verdens fattige lande. Puljen administreres af DH på vegne af Danida.