Du er her:

Håndtering af korruption og svig

DH skal kontaktes, hvis den danske organisation får mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder.

Mistanke eller konstateret uregelmæssig

Den danske organisation kan få mistanke om bedrageri, korruption osv., som f.eks. kan bero på følgende:

 • Forsinkelser eller fejl i indleverede regnskaber og rapporter
 • Indkøb af leverancer til væsentligt højere priser end normalt
 • Manglende eller mangelfuld afstemning mellem kassebeholdning, kontoudtog og regnskaber
 • Manglende bilag for afholdte udgifter
 • Rygter om misbrug

DH står til rådighed med råd og vejledning i sådanne sager. 
Hvis DH får besked fra den danske organisation eller af anden vej om, at der er mistanke eller konstateret uregelmæssigheder ifm. en bevilling, vil DH efterspørge en redegørelse fra medlemsorganisationen om sagen. Denne redegørelse skal indsendes indenfor en acceptabel tidsfrist, afhængig af sagen - det vil typisk betyde indenfor to uger.

Forventning til den danske organisations redegørelse

Redegørelsen forventes at indeholde følgende:

 • Hvornår og hvordan er mistanken opstået – max. 10 linjer
 • Kort resume af sagen – evt. resume af udviklingen.
 • Hvilke konkrete interne eller eksterne tiltag er iværksat i sagen – max. 10 linjer
 • Hvornår forventes iværksatte tiltag at være afsluttet
 • Forventes samarbejdet med organisationen fortsat efter at sagen er afsluttet og under hvilke betingelser
 • Eventuelle yderliere bemærkninger

Efter modtagelse af redegørelse

 • DH foretager vurdering af sagen, der indberettes som C-sag til Danida, hvilket den danske organisation informeres om.
 • DH støtter den danske organisation i at udarbejde konklusion og handlingsplan til konkret afslutning af problemstillingen, såfremt dette ikke fremgår fyldestgørende og tilfredsstillende i den fremsende redegørelse.

Afslutning af sagen

 • Tilfredsstillende redegørelse er modtaget.
 • Den danske organisation har gjort, hvad den kunne for at genvinde tab.
 • Der er taget passende og øjeblikkelige forholdsregler såsom opstramning af interne procedurer for at forhindre lignende hændelser fremover.
 • Udenrigsministeriet er underrettet og træffer afgørelse vedr. den endelige afslutning af sagen.
 • DH lægger indberetningen til UM ud på hjemmesiden under handicappulje – Strategi og politik - Anti-korruption. Det informeres den danske organisation også om.