Du er her:

Rapporteringer om uregelmæssigheder

Her finder du de sager under Handicappuljen, der er rapporteret til Udenrigsministeriet:

  • Uregelmæssigheder for ca 4.000 kroner i forbindelse med DDLs bevilling Frontrunners i Ghana 2015. Find Udenrigsministeriets rapportering til Rigsrevisionen her.