Du er her:

Læs retningslinjerne for Handicappuljen

Retningslinjerne er i øjeblikket under revision og forventes færdige i foråret 2018. Indtil da gælder et anneks i tillæg til retningslinjerne, som kan downloades her fra siden.
Der gøres opmærksom på at B-modaliteten går op til 1 mio. kr. og at der er et ekstraordinært loft på C-modaliteten på 2,8 mio. kr.

Retningslinjerne for Handicappuljen beskriver, hvilke projekter og aktiviteter puljen støtter, samt de kriterier som ansøgningerne bliver bedømt ud fra. I bør læse retninglinjerne grundigt igennem, inden I sender en ansøgning.

Sådan bruges retningslinjerne

Retningslinjerne for Handicappuljen er det centrale dokument, som kan bruges som hjælp til at skrive ansøgninger til puljen. Retningslinjerne beskriver:

  • De overordnede rammer og strategier for puljen
  • De forskellige kategorier af støtteværdige aktiviteter - fra forundersøgelser til programindsatser
  • Kriterier og principper for vurdering af ansøgninger
  • Bevillingssystemet og bevillingsprocessen

Klik her for at downloade retningslinjerne for Handicappuljen som pdf

Klik her for at downloade retningslinjerne for Handicappuljen som text

Klik her for at downloade annekset til retningslinjerne for Handicappuljen som pdf

Klik her for at downloade annekset til retningslinjerne for Handicappuljen som text

DH har udviklet en Budgetvejledning gældende for ansøgninger til Handicappuljen om ”Forundersøgelse”, ”Partnerskabsindsats & mindre projekt”, ”Større udviklingsprojekt”, ”Projekt på mere end 5 mio. kr.”, ”Programindsats” samt kategorierne under ”Andre Aktiviteter”. Klik her for at download Budgetvejledningen.