Du er her:

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen har som formål at styrke og understøtte oplysningsaktiviteter om udviklingssamarbejde tilrettelagt af handicaporganisationerne i Danmark.

Formålet med oplysningsaktiviteterne er at sikre en formidling af de resultater, som skabes i samarbejdet mellem de danske handicaporganisationer og deres partnerorganisationer i syd. Der er tale om oplysningsaktiviteter som retter sig mod et dansk publikum.

Oplysningspuljen giver støtte til forskelligartede oplysningsaktiviteter i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde samt forhold og problematikker i udviklingslande, gerne med udgangspunkt i et konkret projekt og partnerskab.

Oplysningsaktiviteterne skal have størst mulig spredning, og må ikke kun målrettes organisationens egne medlemmer. Der skal gerne anvendes nye og utraditionelle kommunikationsmåder, og det er positivt, hvis FN’s verdensmål tænkes ind i oplysningsaktiviteterne.

Oplysningsaktiviteterne kan variere i form og format, men fælles for alle er, at aktiviteterne skal udbrede kendskabet til udviklingsproblematikker blandt den danske befolkning og sikre en forståelse af danske organisationers deltagelse i internationalt udviklingsarbejde.

Oplysningspuljen kan søges af danske handicaporganisationer, der er aktive i det internationale udviklingsarbejde, og har modtaget støtte fra Handicappuljen inden for de sidste to år.

Søg støtte til oplysningsaktiviteter


Oplysningspuljen kan søges ved at skrive en ansøgning om støtte til oplysningsaktiviteter. Ansøgningen skrives i DH’s standardformat. Der kan søges om op til 200.000 kr. til oplysningsaktiviteter. Ansøgningen og bilag sendes til ansogning@handicap.dk.

Læs de vejledende retningslinjer for Oplysningspuljen før ansøgningen skrives. De vejledende retningslinjer beskriver de krav, der stilles til oplysningsaktiviteter, samt de kriterier, ansøgningen vurderes efter.

Ansøgningen skal beskrive:

  • Oplysningsaktiviteten og historien, der skal formidles
  • Målgruppen for oplysningsaktiviteten, herunder hvad målgruppen skal få ud af historien
  • Hvordan historien skal formidles
  • Hvordan historien promoveres og når ud til målgruppen,
  • En konkret tidsplan for oplysningsaktiviteten
  • Oplysningsaktivitetens finansiering og budget (udarbejdet i DH’s standardformat)


Foto: Timothy Chester
Foto: Timothy Chester

Bevilgede oplysningsaktiviteter


Film:

PR materiale:

DH har gennem sit Globale Handicapprogram finansieret af Udenrigsministeriet mulighed for at lave oplysningsaktiviteter i Danmark om udviklingsarbejdet i syd.

Alle projekter støttet gennem Handicappuljen, har mulighed for at budgettere 2% af den samlede bevilling til oplysningsarbejde i Danmark. Såfremt ansøgninger til Handicappuljen ikke budgetterer med 2% til oplysning, kanaliseres pengene over i Oplysningspuljen.