Du er her:

Film: Blind makker i en anden verden

Dansk Blindesamfund tog initiativ til at lave en filmproduktion om situationen for blinde i Myanmar og Dansk Blindesamfunds arbejde med bl.a. at udbredekendskabet til Handicapkonventionen.

Formålet med filmen:
Det helt overordnede formål er at øge den folkelige forankring af handicap-organisationernes udviklingsarbejde gennem oplysning til den danske befolkning om foreningernes engagement i udviklingslandene.
Det konkrete formål med produktionen er at sætte fokus på FNs handicapkonvention i anledningen af 10 års fødselsdagen. Det er også ønsket at portrættere stærke rollemodeller blandt mennesker med synshandicap, som på trods af deres vilkår, både i Danmark men også ude i verden, formår at overkomme udfordringer i livet. Det er således håbet at produktionen kan fremme identifikationen mellem den almindelige dansker og henholdsvis mennesker i udviklingslandene, og mennesker med handicap.