Du er her:

Film: Landsforeningen LEV

Landsforeningen LEV har taget initiativ til at producerer en film med fokus på mennesker med udviklingshæmning og deres familier i Ghana.

Formålet med filmen:
Filmen handler om arbejdet for mennesker med forskellige handicap i Ghana, som Dansk Blindesamfund, Dansk Handicapforbund og Danske Døves Landsforbund og Landsforeningen LEV er sammen om. Filmens omdrejningspunkt er vigtigheden af at samarbejde og de resultater, som er opnået i kraft af at flere handicapgrupper taler fælles sag. Optagelserne tager afsæt i mennesker med udviklingshæmning og deres familier, men berører ligeledes synshandicap, fysiske handicaps, hørehandicap, sindslidelse mv.