Du er her:

Mål 7. Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

7.1 - Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

7.2 - Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

7.3 - Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

7.a - Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

7.b - Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

 

Læs også Verdens Bedste Nyheders oversættelse af verdensmål 7