Du er her:

Handicappet i udviklingslande

Det er vigtigt ikke at opfatte personer med handicap som hjælpeløse, der skal have medlidenhed og ynk, men som individer med rettigheder, der bliver forhindret i at være en aktiv del af samfundet og som bliver udstødelse fordi de oplever fysiske, kommunikative og holdningsmæssige barrierer, der forhindrer dem i at deltage på lige fod med andre.

For at skabe bæredygtigt forandring for personer med handicap er det vigtigt, at et udviklingsprojekt indebærer aktiviteter, der opbygger selvtillid og selvværd blandt personer med handicap, og samtidig fokuserer på at bekæmpe samfunds fordomme.

Mennesker med handicap kan ikke betragtes som en homogen gruppe I forhold til indflydelse, deltagelse I samfundet og indkomst. Alligevel er største af personer med handicap i udviklingslande både arbejdsløse, udstøtte og stigmatiserede. Det er vigtigt, at gøre personer med handicap og deres pårørende i stand til selv at kræve deres ret og arbejde for at nedbryde barrierer for på den måde at sikre menneskerettighederne overholdes.