Danske erfaringer kan bruges i udviklingslandene

Handicaporganisationerne i Danmark har mange års erfaring med at skabe stærke organisationer, som kan kæmpe for rettigheder og lige vilkår for personer med handicap. Meget af den viden og erfaring kan med stor fordel bruges i andre dele af verden.

I mange udviklingslande har mere end 15% af befolkningen et handicap, men ikke alle steder findes stærke organisationer eller handicapbevægelser, som kan tale for mennesker med handicaps rettigheder.

De danske handicaporganisationer bruger deres erfaringer til at støtte søsterorganisationer i udviklingslande.

Afrika: Ghana, Rwanda, Uganda Asien: Laos, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Vietnam Latinamerika: Bolivia, Honduras, Nicaragua

Læs mere om de enkelte handicaporganisationers projekter her og se hvilke lande, der er aktiviteter i.

 

Udviklingsprojekter med paraplyorgansiationer

DH forvalter Handicappuljen, som er den pulje som DH's medlemsorganisationer kan søge støtte til udviklingsprojekter i. Herudover har DH en rammebevilling fra Danida, som giver DH selv mulighed for at arbejde for bedre vilkår for personer med handicap i udviklingslande.

Det sker i tæt partnerskab med nationale handicaporganisationer i følgende lande: Ghana, Nepal, Rwanda og Uganda.

DH støtter med erfaring og penge, mens partnerne i landene skaber de egentlige forandringer. Læs mere om Rammen og DHs projekter her.

Læs endvidere den strategiske plan for DH's internationale udviklingsarbejde.