Du er her:

DH's udviklingsprojekter

Danske Handicaporganisationer har en fast rammeaftale med Danida, som støtter DH's udviklingsarbejde i u-landene med 7,5 mio. kr. årligt.

Med rammeaftalen med Danida har DH årligt 7,5 mio. kr. til arbejdet i internationale netværk og partnerskaber til rettighedsfremmende arbejde i overensstemmelse med FNs Handicapkonvention.

Programmer i Uganda

DH startede i hhv. 2015 og 2016 to landeprogrammer i Uganda med afslutning ved udgangen af 2017 og 2019. Målsætningen er at arbejde for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap kan leve et værdigt liv, udnytte deres rettigheder, bl.a. gennem bedre og mere effektiv repræsentation i de to handicapparaplyorganisationer, NUWODU (National Union of Women with Disabilities of Uganda) og NUDIPU (National Union of Disabled People of Uganda).

Klik på menuen til venstre på siden for at læse mere om aktiviteterne i Uganda.

Projekt i Ghana

DH støtter fra 2016 og 3 år frem paraplyorganisationen GFD (Ghana Federation of Disability Organisations) med at øge beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap. Samtidig arbejdes der videre i Ghana i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund (DBS), Danske Døves Landsforbund (DDL), Landsforeningen LEV og Dansk Handicapforbund (DHF) med at kapacitetsopbygge handicapbevægelsen gennem de fire organisationers ghanesiske søsterorganisationer og med paraplyorganisationen GFD.

Program i Rwanda

I 2015 lancerede DH et program i Rwanda i samarbejde med Spejderhjælpen, hvilket forventes afsluttet ved udgangen af 2019. Målet er sikre skolegang for børn med handicap gennem øget fysisk tilgængelighed, adgang til hjælpemidler til børn med handicap og mobilisering af lokalsamfundet.

Klik på menuen til venstre for at læse mere om programmet.

Endvidere vil DH i samarbejde med de nordiske paraplyorganisationer fortsætte kapacitetsopbygningen af den nyligt etablerede paraplyorganisation NUDOR (National Union of Disability Organisations of Rwanda) i Rwanda, bl.a. i form af udvikling af en fælles basket fund.

Projekt i Nepal

Siden 2009 har DH med støtte fra CISU haft et projekt i Nepal. Projektet er et samarbejde med den nepalesiske national paraplyorganisation National Federation of the Disabled - Nepal (NFDN). Formålet er at skabe større inklusion af personer med handicap i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention. Med fokus på at nedbryde barriererne, som personer med handicap oplever i Nepal, sætter projektet fokus på revidering og implementering af den nepalesiske National Policy and Plan of Action on Disability. Den nationale handicap-paraplyorganisation NFDN er en dygtig og afgørende aktør til at få revideret og implementeret lovgivningen. NFDN vil i projektet få opbygget dens struktur og ledelse samt dens kapacitet i forhold til fortalervirksomhed.

 

Film om organisationernes udviklingsarbejde

undefined

Se flere film fra udviklingsprojekterne på DH's Youtube-kanal