Du er her:

Nepal

Siden 2009 har DH samarbejdet med The National Federation of the Disabled - Nepal (NFDN) for at styrke handicapbevægelsen og dennes arbejde i Nepal. Det overordnede mål for samarbejdet er at bidrage til en situation, hvor personer med handicap er (fuldt) integreret i det nepalesiske samfund i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention.

Samarbejdet med NFDN vil i efteråret 2017 have fokus på at tilpasse NFDN's vedtægter og struktur til den nye føderale struktur, som Nepals nye grundlov (2015) beskriver. Samarbejdet er finansieret af DANIDA gennem DH's rammeaftale.

DH og NFDN har tidligere implementeret to fortløbende faser af “Towards Inclusion of Persons with Disabilities in Nepal" støttet af DANIDA gennem Civilsamfundspuljen administreret af CISU.

Læs mere om projektet første og anden fase her: