Du er her:

DH's strategi for udviklingsarbejdet 2014-18

DH er stærkt engageret i at at fremme og beskytte rettighederne for personer med handicap i udviklingslandene.

Strategiplan for 2014-18

DH har i 2014 vedtaget en strategisk plan for det internationale udviklingsarbejde, der dækker perioden 2014-18. Strategiplanen beskriver den globale kontekst og det rettighedsbaserede fundament for DHs udviklingsindsats, ligesom den redegør for den forandringsteori, der ligger til grund for DHs engagement i udviklingslandene.

Planen beskriver DHs strategiske tilgange og de overordnede mål for projektarbejde i Uganda, Rwanda, Ghana og Nepal, samt målene for DHs egen organisations- og strategiudvikling på det internationale område. Strategiplanen foreligger på engelsk, da den er udarbejdet og benyttes i samarbejde med vores partnere i udviklingslandene.

Andre strategier og politikker

DH har desuden vedtaget en række politikker og delstrategier om bl.a. partnerskaber, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af korruption. De gælder ikke alene for DH's eget udviklingsarbejde men også for de bevillinger, som bliver givet gennem Handicappuljen.

Læs mere om de øvrige politikker og strategier.