Du er her:

DH's udviklingsprojekter

Danske Handicaporganisationer har en fast rammeaftale med Danida, som støtter DH's udviklingsarbejde i u-landene med 7,5 mio. kr. årligt.

Med rammeaftalen med Danida har DH årligt 7,5 mio. kr. til arbejdet i internationale netværk og partnerskaber til rettighedsfremmende arbejde i overensstemmelse med FNs Handicapkonvention.

Program i Uganda

DH startede i 2013 et landeprogram i Uganda med en tre års horisont. Målsætningen er at arbejde for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap kan leve et værdigt liv, udnytte deres rettigheder, bl.a. gennem bedre og mere effektiv repræsentation i de to handicapparaplyorganisationer, NUDIPU (National Union of Disabled People of Uganda) og NUWODU (National Union of Women with Disabilities of Uganda).

Målgruppen omfatter ca. 10.000 personer med handicap, som nås med aktiviteter inden for indkomstskabelse, seksuelle og reproduktive rettigheder samt hiv og aids.
Klik på menuen til venstre på siden for at læse mere om aktiviteterne i Uganda

 

Projekt i Ghana

DH støtter fra 2016 og 3 år frem paraplyorganisationen GFD (Ghana Federation of Disability Organisations) med at øge beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap. Samtidig arbejdes der videre i Ghana i et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund (DBS), Danske Døves Landsforbund (DDL), Landsforeningen LEV og Dansk Handicapforbund (DHF) med at kapacitetsopbygge handicapbevægelsen gennem de fire organisationers ghanesiske søsterorganisationer og med paraplyorganisationen GFD.

 

Projekt i Rwanda

Endvidere vil DH i samarbejde med de nordiske paraplyorganisationer fortsætte kapacitetsopbygningen af den nyligt etablerede paraplyorganisation NUDOR (National Union of Disability Organisations of Rwanda) i Rwanda, bl.a. i form af udvikling af en fælles basket fund.

 

Projekt i Nepal

Med støtte fra CISU har DH siden 2012 haft et projekt i Nepal. Projektet er et samarbejde med en Nepalesiske national paraplyorganisation National Federation of the Disabled - Nepal (NFDN) og har til formål at skabe mere inklusion af mennesker med handicap i Nepal i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention. Med fokus på at nedbryde barriererne mennesker med handicap oplever i Nepal sætter projektet fokus på revidering og implementering af den nepalesiske National Policy and Plan of Action on Disablity. Den nationale handicap-paraplyorganisation NFDN er en dygtig og afgørende aktør til at få revideret og implementeret lovgivningen og organisationen vil i projektet få opbygget dens struktur og ledelse, samt dens kapacitet i forhold til fortalervirksomhed.

 

Film om organisationernes udviklingsarbejde

undefined

Se flere film fra udviklingsprojekterne på DH's Youtube-kanal