Du er her:

Forundersøgelse: Capacity Building for Sustainable Development II

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Uganda
Beløb: 99.950 kr.
Periode: Januar - marts 2017

“Capacity Building for Sustainable Development” (HP 141-031) er et større projekt, der I årene 2014-2017 gennemføres mellem DHF, DHIF og HJSF i Danmark, samt UNAPD, SIA og BISOU i Uganda. Projektets hovedsigte er kapacitetsopbygning af distriktsafdelinger af de tre ugandiske partnere ift inklusion af medlemmer i lokale programmer og tjenesteydelser. Desuden arbejdes der med udvikling af handicapidræt som et redskab til organisationsudvikling, personlig udvikling og rettighedsarbejde og med at styrke samarbejdet blandt de ugandiske partnere om rettighedsarbejde og træning af valgte tillidsmænd og –kvinder.

Midtvejsevalueringen af det igangværende projekt anbefalede en fortsættelse af projektet for at konsolidere og sikre bæredygtighed for de opnåede fremskridt.

Der søges om støtte til de tre danske og tre ugandiske partnere gennemfører et 9 dage langt projektformuleringsforløb i Uganda, herunder et tre dages LFA workshop.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.