Du er her:

Projekt: Capacity Building of Organisations of the Blind under WUB-Asia-Pacific Region, Phase III

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Laos, Mongoliet og Myanmar
Beløb: 12.830.340 kr.
Periode: Oktober 2014 - september 2017

Projektet er en tredje fase, som bygger på to tidligere faser finansieret af DANIDA. Partnerne er blindeorganisationerne i Mongoliet (MNFB), Laos (LAB), Myanmar (MNAB), det regionale ben af Verdens Blindeunion (WBU-AP), samt Dansk Blindesamfund (DAB). MNAB er en ny partner, som vil få adgang til erfaringer opsamlet af de øvrige partnere gennem de tidligere projektfaser. Søjlerne i projektfasen er:

  1. Organisationsopbygning af de tre nationale blindeorganisationer med særlig vægt på deres lokale afdelinger;
  2. Fortalervirksomhed og bevidstgørelse med særligt fokus på inklusion af blinde og svagsynede børn på grundskoleniveau;
  3. Træning af blinde og svagsynede i kompenserende færdigheder med henblik på at styrke selvtillid og evne til at kunne stille op som fortalere for blinde og svagsynedes rettigheder.

Projektet implementeres indenfor en regional ramme i Asien-Stillehavsområdet. Der lægges vægt på systematisk erfaringsopbygning og – deling gennem et opdateret monitorerings- og evalueringssystem. Det langsigtede perspektiv er at kunne udbrede erfaringer og resultater til andre ressourcesvage blindeorganisationer i regionen, samt at kunne overdrage mere og mere ansvar til de relevante myndigheder i projektlandene, mht opfyldelsen af blinde og svagsynedes konventionsbestemte rettigheder.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.