Velkommen til DH International

Velkommen

Læs om DH's internationale udviklingssamarbejde:

Læs om: DH's udviklingsprojekter

Læs strategien Internationalt Udviklingssamarbejde for Inklusion af Mennesker med Handicap 2019-21

Læs: Hvorfor inkludere mennesker med handicap?

Følg med i arbejdet i Internationalt Nyt fra DH

Aktuelt i DH

Handicappuljens retningslinjer
- hent dem på engelsk.

Retningslinjerne til Handicappuljen er nu også udkommet på engelsk.

Både den danske og engelske version kan fås på tryk ved henvendelse hos DH, og de kan begge hentes elektronisk her.