Velkommen til DH International

Velkommen

Læs om DH's internationale udviklingssamarbejde:

Læs om: DH's udviklingsprojekter

Læs strategien Internationalt Udviklingssamarbejde for Inklusion af Mennesker med Handicap 2019-21

Læs: Hvorfor inkludere personer med handicap?

Følg med i arbejdet i Internationalt Nyt fra DH

Aktuelt i DH

Kom til erfaringsudvekslingsmøder (ERFA-møder).

Vi sparrer med hinanden om vores internationale udviklingssamarbejde under Handicappuljen.

Møderne foregår den 1. april og den 30. april.

Læs mere her.