Du er her:

Nyt fra Nepal om jordskælvet og indsamlingen

20. august 2015

Kompensation til familier ovenpå jordskælvene
Regeringen stillede kort efter jordskælvet en kompensation til familier, der har mistet familiemedlemmer, hus og ejendele. Udbetalingen af denne er først nu så småt ved at komme i gang i de distrikter, der er hårdest ramt af jordskælvet. Mange familier oplever udfordringer med at få distriktsmyndighedernes godkendelse af dokumentationen på plads. NFDN, DH’s partner i Nepal, har med støtte fra UNICEF og CBM måtte ansætte personer i distrikterne til blandt andet at assistere mennesker med handicap, der har været ramt, med at få adgang til kompensationen.

Demonstration i Kathmandu arrangeret af NFDN for at opnå politiske rettigheder i Nepals nye grundlov.

Billede: Demonstration i Kathmandu arrangeret af NFDN for at opnå politiske rettigheder i Nepals nye grundlov.

 

18. juni 2015

I Nepal er den langsigtede genopbygning af landet ved at komme i fokus. I denne uge har det nepalesiske Ministerråd udnævnt de tre distrikter i Kathmandu-dalen for kriseramte områder i hele det kommende år. Det sker for at give plads til arbejdet med at nedrive alle de mange huse i hovedstaden, som er ødelagte af jordskælvet og er i fare for nedstyrtning, og som derved udgør en sikkerhedsrisiko. Samtidig skal genopbygningen af de mange bygninger planlægges og påbegyndes.

DH’s partnerorganisation i Nepal, NFDN, har to kontorer i Kathmandu. En væg i den ene kontorbygning, som er der hvor udviklingsarbejdet primært varetages, slog revner ved jordskælvet. Dog ikke mere end at der ikke er restriktioner på brug af bygningen. Hovedkontoret, som før jordskælvet var ved at gennemgå en større restaurering, har ikke lidt skade.

Ifølge det nepalesiske Indenrigsministerium er mindst 73.317 private hjem i Kathmandu så ødelagte, at de skal rives ned. Tallet kan stige, når vurderingerne af alle huse færdiggøres i løbet af de kommende måneder.

Arbejdet med at vurdere bygningerne foretages af ingeniører fra Ministeriet for boliger og lokaludvikling. De inspicerer bygningerne og klassificerer dem i tre kategorier, hvor rød betyder at huset skal rives ned, gul betyder at de ikke kan bebos i øjeblikket men kan repareres, mens grøn betyder at de ikke er beskadiget.

Derudover pågår der et arbejde med at klassificere de familier, der har mistet deres bolig, og som vil være berettiget til en kompensation og et særligt favorabelt lån for jordskælvsramte personer til at genopbygge deres boliger.

2. juni 2015

DH’s partnerorganisation NFDN har i maj måned besøgt distriktet Sindhupalchok, som er blandt de allerhårdest ramte distrikter under jordskælvet. I distriktets hovedby er 95 % af bygningerne ødelagt.

Mange bygninger er helt kollapset. NFDN har en enkelt distriktsmedarbejder i distriktet samt en distriktskomité. Alle er de i god behold, men mange har fået deres hjem ødelagt.

Distriktsmedarbejderen fortæller, at han og hans familie nåede ud i tide inden deres hus kollapsede, men alle deres ejendele er nu ødelagt. Da alt for mange andre står i sammen situation, er det i distriktet umuligt at finde et sted at bo med fast tag over hovedet. Både han og distriktskomitéens medlemmer er opsatte på at arbejde videre for at forbedre forholdene for personer med handicap i området.

Bygningen med NFDN’s distriktskontor står stadig, og udstyr og dokumenter er uskadte. Myndighederne vurderer husene, der stadig står, i forhold til risiko for sammenstyrtning. Kontoret er klassificeret således, at man må gå ind, men man må ikke opholde sig der i længere tid. Distriktskomitéen arbejder på at få et midlertidigt kontor op at stå i et telt, hvorfra de kan fortsætte med at hjælpe mennesker med handicap i distriktet og påvirke de lokale myndigheder til at opfylde deres ansvar.

Mand foran sammenfaldet hus i distriktet Sindhupalchok, Nepal.

 

12. maj 2015

Her til morgen dansk tid blev Nepal igen ramt af et stort jordskælv i størrelsen 7,3. Epicentret var denne gang nordøst for Kathmandu, hvor det sidst var vest. Dette nye jordskælv har forårsaget ødelæggelser i landområderne. 

DH's repræsentant i Nepal Renu Lohani fortæller, at det nye jordskælv, der ramte Nepal i morges, dels har ramt nogle af de samme 12 distrikter, der blev ødelagt under det første jordskælv, og dels har ramt nye distrikter. I Kathmandu meldes 8 mennesker dræbt og flere huse, der var beskadiget under første jordskælv, er nu styrtet sammen.

Siden det store jordskælv den 25. april har den Nepalesiske paraplyorganisation arbejdet intenst for at afbøde konsekvenserne for mennesker med handicap. NFDN var netop begyndt at rejse til i de tidligere ramte distrikter for at opsøge mennesker med handicap, der personligt var ramt af konsekvenser af jordskælvet.

Rapporterne om dette nye jordskælv er endnu sporadiske, og det er uvist, hvilke konsekvenser dette nye jordskælv har for arbejdet.

Bestyrelse og medarbejdere fra vores partner NFDN i Kathmandu er ikke kommet noget til.

undefined

 

6. maj 2015

Arbejdet med at få nødhjælpsorganisationernes øjne op for personer med handicap i nødhjælpsarbejdet begynder at lykkes i det små.

På en stor sportsplads i området Jawlakhel  i Kathmandu bor nu 26 personer med handicap i en lejr etableret af en af NFDN’s medlemsorganisationer, Independent Living Centre. DH’s repræsentant i Nepal, Renu Lohani har sammen med NFDN forsøgt at få forskellige nødhjælpsorganisationers opmærksomhed på lejren, og det er lykkes at få lovning på vand og mad for nogle måneder fra danske Mission Øst. Også UNICEF har planer om at besøge lejren.

Missions Øst har også udtrykt vilje til at koordinere deres arbejde i det nærliggende og hårdt ramte distrikt Sindhupalchowk med NFDN.

undefined