Du er her:

Nye formater og ny deadline for statusrapporter

Handicappuljen har fået nye ansøgnings- og afrapporteringsformater.

Det vil være dem der fremover skal benyttes i forbindelse med ansøgninger eller afrapporteringer til Handicappuljen.

Formaterne er blevet revideret som led i opfølgningen på serviceeftersynet, hvor DH har søgt at imødekomme de mange kommentarer og forslag, der kom vedrørende formaterne fra både medlemsorganisationer, bevillingssystemet og til dels fra DH selv. En tidligere version af de nye formater er blevet diskuteret på et fyraftensmøde tidligere på året, hvor nogle af medlemsorganisationerne tog sig tid efterfølgende til at kommentere yderligere på dem. Det er DH rigtig glade for, og håber der er formået at tage højde for disse forslag.

Ændringer:

Der er en række ændringer, der gerne skulle gøre ansøgningsprocessen lidt lettere. Det gælder blandt andet:

  • Beløbsgrænsen på de små projektbevillinger (B-ansøgninger) er sat op fra 0.5 mio. kr. til 1 mio. kr.
  • Som noget nyt ligger ansøgningsformaterne nu både i en fuld version, som I kender det, med de spørgsmål der skal besvares + fyldestgørende forklaringer og underspørgsmål, samt i en ’CLEAN’ (næsten nøgen) version, der kun indeholder de overordnede spørgsmål og dermed giver et hurtigt overblik over, hvad der skal besvares. Vi anbefaler, at I skriver jeres ansøgning i ’CLEAN’ formatet, men samtidig bruger det fulde format som en uundværlig guide til at udfylde ansøgningen – spørgsmål for spørgsmål. Ansøgningsformaterne i en fuld version er på hjemmesiden kaldet ”Guide til ansøgningsformat”.
  • For at lette administrationen for os alle, skal I fremover ikke længere skrive en fortælling  i hver ansøgning om jeres generelle erfaring og kompetencer indenfor u-landsarbejdet. Den type information skal fremover indgå i en ny u-landsprofil, som blot skal opdateres og indsendes til DH en gang om året. Det samme gælder seneste regnskab, vedtægter og årsberetning.

 

Find de nye formater: